Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den rätt som 1410–1488 utövades av landsrätten i Åbo och den rätt som sedan medeltiden till 1868 utövades av lagmannen, eller de rättsbud som före 1734 tillämpades på landsbygden enligt landskapets allmänna lag (landskapslag) och landslagen (1347, 1442). Motsats: stadsrätt.

Finsk beskrivning

maalaisoikeus

Källor

Inga källor

Andra språk

Tyska Landgericht