Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling av utgivna domar, som ofta härrör sig från samma domare eller rättsinstans. I Finland är domböckernas existens känd sedan 1405. Dombok fördes antagligen från början vid Åbo landsrätt. Lagmansrätternas domböcker är kända från 1400-talet. Häradsrätternas domböcker är omnämnda från 1432. Domboken ägdes vanligen av domaren och kunde därför hamna långt utanhör häradet. Utdraget ur domböcker hade samma beviskraft som originalet.

Finsk beskrivning

tuomiokirja

Annettujen tuomioiden kokoelma, yleensä samalta tuomarilta tai oikeusinstanssilta. Tuomiokirjoja tunnetaan Suomesta jo vuodelta 1405.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk