Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Genom eller på grund av. Uttrycket förekommer i äldre myndighetsskrifter, särskilt domböcker från svenska tiden.

Finsk beskrivning

kautta, avulla

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600–1809 (Finland)