Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beriden soldat i ofrälse rusttjänst tillhörande truppförband uppsatt och underhållet av viss landsdel (landsfana, lantregemente) 1622–1796. Landsryttaren tecknade kontrakt med kronan om rusttjänst med egen häst på eget hemman mot penninglön (10 daler/år) och avkortning på grundskatten.

Finsk beskrivning

maakuntaratsumies*, maaratsumies*

Ratsumies, joka oli sijoitettu ei-aateliseen joukko-osastoon ja jonka ylläpidosta vastasi tietty maankolkka (maakuntalippue tai lääninrykmentti). Maakuntaratsumies teki itse ratsupalvelusopimuksen kruunun kanssa ja ratsasti omalla hevosellaan. Vastineeksi hän sai 10 taalerin rahakorvauksen sekä helpotusta maaverosta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 219.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk