Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på konungen tillfallande inkomster som under inga omständigheter fick doneras till en frälseperson. Termen användes särskilt om den andel av donationslandböndernas böter som från 1590 alltid måste gå till kronan. Resten fick adelsmannen själv behålla.

Finsk beskrivning

kuninkaan omat asiat*

kuninkaalle yksinoikeudella kuuluvat tulot*

Källor

Swenne, Hakon , Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612–1651 med särskild hänsyn till Älvsborgs län. (Diss.) 1933 , 7.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid