Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Självhövdad”, beteckning på självständig ortodox nationalkyrka, som inte står under en främmande patriark. Den ortodoxa kyrkan i Finland blev autokefal 1925, från att tidigare ha varit en autonom del av Moskvas och hela Rysslands patriarkat och underställd den ryske patriarken.

Finsk beskrivning

autokefalinen, itsenäinen (ortodoksinen kirkko)

Källor

Carl Henrik, Martling , Svenskt kyrkolexikon: en kortfattad teologisk uppslagsbok , Skellefteå: Artos & Norma 2005 .

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 160–161, 209.

Andra språk

Grekiska autokefal

Se vidare