Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjöofficer med amiralsgrad.

Finsk beskrivning

amiraaliluutnantti

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199.

Hammar, AnnaSara , Mellan kaos och kontroll : Social ordning i svenska flottan 1670-1716 , Lund: Nordic Academic Press 2014 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

amiralslöjtnant