Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Flaggskepp över en flotta eller eskader där befälhavande amiral för sin flagg.

Finsk beskrivning

amiraalinlaiva, lippulaiva

Laivaston tai eskaderin lippulaiva, jossa on näkyvissä komentavan amiraalin lippu.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , III: 183 (lippulaiva).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska amiraalinlaiva

Synonymer

amiralskepp

Se vidare