Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som inte har nått den lagstadgade myndighetsåldern, omyndig, underårig. Myndighetsåldern var ursprungligen 21 år för män och 24 för kvinnor, senare 18 år, och i straffrättsligt hänseende alltid 15 år.

Finsk beskrivning

alaikäinen

Källor

Inga källor