Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dräng.

Finsk beskrivning

renki

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk