Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ryttaravdelning bestående av adelns tjänare.

Finsk beskrivning

palveluskuntalippue*

Aatelislipullisen ratsuväkiosaston eli aatelislippueen palvelijoista koostuva ratsuväkiosasto.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 43.

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

drängefana