Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De längder som upprättades i samband med utkrävandet av drängepenningar.

Finsk beskrivning

renkirahaluettelo*

käsityöläisistä ja muista ammattimiehistä verotusta varten laadittu luettelo

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 42.

Andra språk

Inga termer på andra språk