Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

År 1576 utfärdades bestämmelser om taxering av hantverkare, mästersvenner, ämbetskarlar och legodrängar, eftersom det ansågs att dessa yrkeskategorier krävde för höga löner eller priser av bönderna. Drängepenningarna redovisades 1576–1577.

Finsk beskrivning

renkirahat*, käsityöläis- ja ammattilaisvero*

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 42.

Andra språk

Inga termer på andra språk