Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som rustade en ryttare vid ett dragonregemente.

Finsk beskrivning

rakuunarusthollari*, rakuunaratsutilallinen

Talonpoika, joka kustansi ratsumiehen rakuunarykmenttiin.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 205.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 414 (dragon).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/