Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dokument som upprättades före vigseln och som fastställde den del av mannens egendom som skulle tillfalla kvinnan ifall hon var barnlös och blev änka. Morgongåvobrev förekom redan under medeltiden och avskaffades i Finland 1878. Morgongåvobrevet skulle stadfästas och protokollföras av allmän domstol.

Finsk beskrivning

huomenlahjakirja, huomenlahjakirje

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk