Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Term som innebar att en vara blandats ut med en annan ofta billigare råvara. Enligt reglerna för konsumentskydd kunde en försäljare som gjort sig skyldig till att sälja mängt för omängt straffas med böter, i vissa fall fängelse. Problemet förekom speciellt vid försäljning av produkter där konsumenten hade svårt att direkt bedöma varans kvalitet. Hit hörde bland annat utsäde, kraftfoder och konstgödsel.

Finsk beskrivning

sekoitettua puhtaana; myydä jotakin puhtaana tuotteena, vaikka siihen sekoitettu halvempia ainesosia

Kuluttajasuojalain mukaisesti kielletty toiminta, jota kuitenkin harrastettiin tuotteiden, kuten viljan, rehun jne. myynnin yhteydessä, kun ostajan oli vaikea arvioida asiaa silmämääräisesti.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare