Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde på ett hemman som inte var satt i mantal, i skattehänseende jämställd med husman; backstugusittare.

Finsk beskrivning

loistalonpoika*

talonpoika, jonka tilalle ei ollut laskettu manttaaliarvoa

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 163 (inhyses) .

Andra språk

Inga termer på andra språk