Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person utan tjänsteplats eller egendom i fastighet (hus i staden, andel i ägor på landsbygden) som mot utfört arbete (eller dagsverke) bodde hos andra eller levde på fattigvården i egen stuga på annans ägor. Företeelsen var i princip olaglig och föranledde på 1600- och 1700-talet bl.a. tvångsåtgärder mot ”lusten att sätta sig inhyses” (krigstjänst eller tvång att uppta till exempel hantverk eller ödehemman). Arbetstvånget uppluckrades under 1800-talets lopp, då en bonde fick rätt att upplåta rum för inhysingar mot förhöjd fattigvårdsavgift, så kallad borgesförbindelse. En arbetslös inhysingsman eller -kvinna med egendom till ett värde av tre mark kunde dock helt lagligt bo inhyses, så han eller hon betalde en fastslagen del av mantalsskatten.

Finsk beskrivning

loinen, itsellinen, tilaton

henkilöt, joilla ei ollut tointa tai kiinteää omaisuutta (taloa kapungissa tai maaomistuksia) ja jotka vastineeksi työnteosta saivat asua toisten luona tai jotka asuivat köyhäinhoidon varassa omassa talossa toisen maalla. Status oli periaatteessa laiton ja 1600- ja 1700-luvulla yritettiin monesti pakkotoimia tätä vastaan, kuten pakkovärväystä armeijaan tai töihin. Pakkoa purettiin 1800-luvulla, kun talonpoika sai oikeuden asuttaa loisia korotettua köyhäinhuoltomaksua vastaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 591–592, 785, 792.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 54.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska loinen, itsellinen

Synonymer

inhysesfolk