Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattetal i delar av Kexholms län, beräkningsgrund för jordeboksräntan.

Finsk beskrivning

itsellisarviopää*, loisarviopää*

alempien sosiaaliryhmien maakirjaverotuksessa käytetty veroyksikkö Käkisalmen läänissä

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 519.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1007 (inhyseshjon).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 29 (arviopää) .

Andra språk

Inga termer på andra språk