Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i övervakningsuppgifter inom Bergskollegiums konststat, särskilt den person som övervakade de vattenuppfordringar, vattenhjul, stånggångar och pumpar m.m. som höll gruvan fri från vatten.

Finsk beskrivning

kaivosten teknisen virkakunnan valvoja*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 216.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 145, 146.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

inspektor över konstverken
inspektör över konstverken
konstinspektor
konstinspektör
konststatsinspektör
konstverksinspektor
konstverksinspektör