Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vakt bestående av eller verkställd av officerare och manskap ur kyrassikåren.

Finsk beskrivning

kyrassieerivartiomiehistö*

kyrassieeriratsuväen upseereista tai ratsumiehistä koottu vartiosto

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 218.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 173 (kyrass, kyrassiär).

Andra språk

Inga termer på andra språk