Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skiljedomare.

Finsk beskrivning

välitystuomari, sovintotuomari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 223.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska obmann

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1541–1600-tal

Synonymer

opman
uppman