Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkoherde och prost.

Finsk beskrivning

kirkkoherra ja rovasti

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin pastor et prepositus