Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från autonoma tiden om skriftlig stämningsansökan med yrkande, anspråk, begäran eller krav, med uppgifter om grunden för yrkandet, dess föremål och belopp samt ort och tid för målets behandling. Från 1700-talet användes termen också i betydelsen petition.

Finsk beskrivning

vaatimus, vaade, kannevaatimus

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 498.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 670.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 377 (yrkande). http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf