Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utkast till skolordning för hela riket som var tänkt att ingå i kyrkolagen 1686. Utkastet gjordes av biskop Gezelius d.ä. på uppdrag av 1672 års riksdag och trycktes 1683. Det godkändes till den del det gällde pedagogierna och trivialskolorna och har kallats Finlands första skolordning.

Finsk beskrivning

”opetusmetodi”

vuoden 1686 koulujärjestys

Källor

Laasonen, Pentti , Finlands kyrkohistoria. Åren 1593–1808 2 , Skellefteå: Artos 2000 , 103–105.

Andra språk

Latin methodus informandi