Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet tillsynsman över guld- och silversmederna i landet. Riksguardianen övervakade också kronans myntverk och metallhalten i rikets mynt. Med biträde av en riksjusterare godkände han landets mätverktyg och vikter. Under åren 1725–1732 kallades han myntvärdie. Ämbetet uppgick 1752 i Kontrollverket.

Finsk beskrivning

valtakunnanarvioija*

valtakunnan metallituotteiden pitoisuuksien ylin valvoja; 1600-luvulla valtakunnan kulta- ja hopeaseppien ylin valvoja sekä kruunun rahapajan ja siellä tuotettujen rahojen metallipitoisuuksien sekä valtakunnassa käytettyjen mittojen ylin valvoja.

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , 174.

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 227.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

riksguadien
riksvardman
riksvärdie