Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på lätt beväpnad beriden soldat, vanligen en budbärare.

Finsk beskrivning

lähetti, kevyesti aseistettu sotilas

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 228.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 960.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk