Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet om fogde vid rättarting eller rättsfogde, fogde som verkade vid allmän underrätt, särskilt i Stockholm, också om kämnär i stad som ansvarade för judiciella ärenden.

Finsk beskrivning

rättärivouti*

Oikaisukäräjillä tai alioikeudessa työskennellyt vouti. Oikeusasioista vastaava kaupunginkämneri.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 229.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk