Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från cirka 1540 process, det förfarande som tillämpas då en domstol bereder och avgör tvister och prövar ansvar för brott.

Finsk beskrivning

oikeudenkäynti, prosessi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 964.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 474 . http://runeberg.org/pieni/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 78.