Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av staten underhållet mindre fängelse, vanligen beläget vid en överrätt eller fästning och avsett för anhållna fångar under rättegången eller för avtjänande av kortare fängelsestraff eller av ersättningsstraff, särskilt straff på vatten och bröd i stället för böter. På häradsnivå fanns i synnerhet under autonomin motsvarande häradsfängelser. Grövre brott och långa fängelsestraff avtjänades på kronofängelser och senare på länsfängelser.

Finsk beskrivning

kruunuvankila

Valtion ylläpitämä pieni vankila, tavallisesti ylioikeuden tai linnoituksen yhteydessä. Kruunuvankiloissa pidettiin vankeja lähinnä oikeudenkäyntien aikana tai jos heillä oli vain lyhyt tuomio kärsittävänään tai jos kyseessä oli korvaustuomio, kuten vesi ja leipä sakkojen sijaan.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 97.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 140.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 196.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/