Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden större statligt fängelse, avsett för fångar som gjort sig skyldiga till svåra högmålsbrott men som inte hade blivit dömda till döden. För korta och lindriga brott användes kronohäkte. Kronofängelserna ersattes senare med länsfängelser.

Finsk beskrivning

kruununvankila

Ruotsin vallan aikana suurehko valtiollinen vankila, sittemmin lääninvankila

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk