Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1700-talet av lantmätare utlyst jordmätning eller revning som sammankallade alla delägare och grannar till förrättningen. Kallelsen lästes upp från predikstolen.

Finsk beskrivning

maanmittauskutsu*

saarnatuollista luettu kutsu seuraamaan maanmittausta tai rajanvetoa

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 304–305.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II. 12 (kallelse).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin vocatio