Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Privaträttslig funktion som juridiskt utbildad sakförare vid domstol, känd sedan rättegångsordningen 1615. Under 1600-talet författade ofta advokaten juridiska skrivelser till förmån för en enskild person inför en förestående domstolsbehandling, medan han kallades prokurator under själva rättegången. Under senare delen av autonoma tiden blev advokaten en person med juridisk examen och advokatexamen. Han gav juridiska råd och hjälpte till i juridiska angelägenheter.

Finsk beskrivning

asianajaja

Nimike juridisen koulutuksen saaneelle henkilölle, joka hoiti asiakkaiden ykstyisoikeudellisia asioita oikeudessa. Nimike tunnettu vuoden 1615 oikeudenkäyntijärjestyksestä lähtien.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin advocatus
Dåtida finska asianajaja