Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på lägre stadsbetjänt som verkade som ordningsman och brandvakt, under en vårdskrivare och en vårdsättare.

Finsk beskrivning

järjestysmies (kaupunki), palovartija

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 238.