Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kanslikollegiet, som ersatte det gamla kansliet, bestod enligt kansliordningen 1713 av sex expeditioner under ledning av ett ombudsråd. Undantag var den första expeditionen som leddes av en högste ombudsman. Ombudsråden hade en rådgivande funktion och föredrog olika frågor. Mellan expeditionerna fördelades samtliga regeringsärenden. Kanslikollegium blev därigenom ett föredragande och rådgivande departement ovanför ämbetsverken. Systemet ändrades på nytt 1719 och 1720 när kansliet återfick sina gamla uppgifter.

Finsk beskrivning

kansliakollegiotoimituskunta

Källor

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 , 132.

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/

Andra språk

Inga termer på andra språk