Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralsjukhus för obotliga sjuka mentalpatienter i Viborgs län.Inrättningen grundades 1889 när det tidigare fängelset omvandlades till sjukhus. Verksamheten leddes av en läkare. Andra tjänstemän var en predikant och en syssloman och uppsyningsman. Inrättningen avskaffades 1927.

Finsk beskrivning

Käkisalmen turvalaitos; Käkisalmen mielisairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Asyylilaitos Käkisalmen luona, Käkisalmen hoitolaitos

Synonymer

Asylinrättningen invid Kexholm
Kexholm dårvårdanstalt