Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelningskontor underställt Finlands Bank. Verksamheten leddes av en bankkommissarie biträdd av en kassör och en kontorsskrivare. Diskontkommitté saknades.

Finsk beskrivning

Suomen Pankin Pietarin haarakonttori

Källor

Inga källor