Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelningskontor underställt Finlands Bank. Verksamheten leddes av en bankkommissarie biträdd av en kassör och en kontorsskrivare. Diskontkommittén hade två ordinarie medlemmar och två suppleanter.

Finsk beskrivning

Suomen Pankin Oulun haarakonttori

Källor

Inga källor