Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medicinskt bevandrad tjänsteman vid Socialministeriets arbetsvårdsbyrå.

Finsk beskrivning

invalidihuollon lääkäri

Lääketieteellisen koulutuksen saanut virkamies sosiaaliministeriön työhuoltotoimistossa.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950.

Andra språk

Inga termer på andra språk