Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Testning av och godkännande av ett läkemedel för försäljning. För att en apotekare efter 1713 skulle få sälja ett nykomponerat läkemedel måste läkaren först utverka privilegium på blandningen av Collegium medicum. Ett stort antal sådana läkemedel erbjöds direkt till Collegium medicum, som också hade speciella penninganslag för registreringen.

Finsk beskrivning

lääkkeiden rekisteröinti

Lääkeaineiden testaus ja hyväksyminen myytäväksi. Vuodesta 1713 lähtien tuli apteekkarien hankkia uusille lääkkeille rekisteröinti ennen niiden tuloa myyntiin.

Källor

Inga källor