Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreskrift för apotekare rörande tillredningen av läkemedel. Dispensatoriet var en föregångare till och gammal benämning på farmakopé. Benämningen härstammar från Tyskland där den första för såväl läkare som apotekater avsedda läkemedelskodexen utkom under namnet dispensatorium i Nürnberg år 1477.

Finsk beskrivning

apteekkarien lääkkeiden valmistusta koskeva ohjesääntö, farmakopea

Apteekkareille lääkkeiden valmistuksesta ja säilytyksestä ohjeista antavan armakopean edeltäjä ja sen aiempi nimitys. Nimitys on peräisin Saksasta, jossa ensimmäien lääkäreille ja apteekkareille tarkoitettu lääkeainekoodeksi julkaistiin Nürnbergissä vuonna 1477 nimellä Dispensatorium.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 511. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/