Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beviljande av undantag från kyrklig eller från 1624 världslig lag, förordning eller ett reglemente. Dispensation beviljades av regenten (vanligen Kgl. Maj:t ), under medeltiden också av påven, mot en avgift och gällde särskilt tjänstebehörighet, studierätt eller äktenskapshinder.

Finsk beskrivning

erivapaus

Hallitsijan (tai keskiajalla paavin) myöntämä erivapaus maallisen tai kirkollisen lain säädösten alta. Erivapaus myönnettiin tavallisesti korvausta vastan ja se saattoi koskea erityisesti virkaa, opiskeluoikeutta tai avioliiton solmimiseen liittyviä esteitä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 511. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/