Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I folkspråket i Finland under 1700-talet: stora herrgårdars eller säteriers landboområden; landbondelän. Ägaren var ofta bosatt i Sverige. Godset förestods av en fogde. Dessa län försvann efter 1809 då jordägaren vid fredsslutet i Fredrikshamn antingen blev tvungen att flytta till Finland och bli finsk undersåte eller sälja sina finska gods.

Finsk beskrivning

läänitys, läänitetyt tilukset

Ruotsissa asuvien henkilöiden omistamien suurten herraskartanoiden ja säterien maa-alueista käytetty kansanomainen nimitys Suomessa.

Källor

Inga källor