Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillfällig försäljning av läkemedel på en ort där apotek saknas.Filialapoteksinstitutionen drogs in 1928. I undantagsfall, om en svårare epidemi bröt ut bland människor eller husdjur, kunde med Medicinalstyrelsens medgivande en provisorisk tillredning och försäljning av läkemedel av närboende apotekare anordnas.

Finsk beskrivning

väliaikainen apteekki

Väliaikaisesti järjestetty lääkemyynti paikkakunnalla, jolla muutoin ei ole apteekkia. Haara-apteekkijärjestelmä lakkautettiin vuonna 1929, mutta poikkeustapauksissa voitiin esimerkiksi epidemian puhjetessa Lääkintöhallituksen luvalla perustaa määräaikainen laitos lääkkeiden valmistamisen ja myynnin varmistamiseksi.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .