Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande kommunalt sanatorium grundat 1927 för vård av bland annat tuberkulospatienter. Sanatoriet förestods av kommunalläkaren.

Finsk beskrivning

Lapinjärven parantola

Källor

Inga källor