Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande kommunalt sanatorium för vård av tuberkulospatienter, förestods av kommunalläkaren.

Finsk beskrivning

keuhkotautihuoltola, tuberkuloositoimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1937 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 397 (dispensär).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Somero lungsotsdispensär