Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regionalt mentalsjukhus i Halikko. Sjukhuset förestods av ett kommunförbund. Sjukhusstyrelsen bestod av en överläkare, en underläkare, översköterskan och sjukhusets ekonom.

Finsk beskrivning

Halikon piirimielisairaala

Källor

Inga källor