Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Administrativ socken i Egentliga Finland på 1500-talet. Till Muurla län hörde Uskela kyrksocken och tidtals identifierades Muurla län med denna. Dessutom hörde till Muurla län delar av Bjärnå och Halikko pastorat i Söder-Finland, Kisko kapellgäll och Lojo socken i Nyland samt Somero i Tavastland.

Finsk beskrivning

Muurlan lääni

Varsinais-suomalainen hallintolääni 1500-luvulla.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk