Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kapellag eller kapellförsamling inom ett pastorat. Kapellgäll grundades med tillstånd av läns- och stiftstyrelsen och försågs med sockenkapell eller kapell, kyrkostämma och kyrkoråd. De förestods av en kaplan eller kapellpredikant som var underordnad kyrkoherden i moderförsamlingen. Kapellgällets medlemmar var skyldiga att bidra till kyrkbygge i den församling varifrån utbrytningen skett. De hade egen kyrkbokföring och var befriade från vissa pålagor till moderförsamlingen.

Finsk beskrivning

kappelikunta

Kappeliseurakunta pastoraatin sisällä. Kappelikunta perustettiin läänin- ja hiippakunnanhallituksen luvalla ja sillä oli oma pitäjänkappeli tai kappeli, kirkonkokous ja kirkkoneuvosto. Kapellikuntaa johti kappalainen tai kappelisaarnaaja, joka toimi emäseurakunnan kirkkoherran alaisuudessa.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 178.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/