Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regionalt mentalsjukhus i Nystad, ägdes av ett kommunförbund. Sjukhusstyrelsen bestod av läkaren, översköterskan och sjukhusets ekonom.

Finsk beskrivning

Uudenkaupungin piirimielisairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Nystads distriktssinnessjukhus